Thënie nga Napoleon Bonaparti

Një skicë e mire është më e mire se një fjalim i gjatë.