Thënie nga Mirash Ivanaj

Shkolla jonë duhet të japë edukatë qytetare e laike, sepse qëllimi i shkollës është të formojë qytetarë të lirë e me edukatë dhe formim shkencor e teknik bashkëkohor.