Thënie nga Maradona

Ju mund të thoni gjithçka për mua, por ju kurrë nuk mund të thoni se unë iu shmangem rreziqeve.