Thënie nga Maradona

Unë do të jepja jetën time, që të jem trainer i kombëtares.