Thënie nga Malcolm X

Të kesh qenë një herë kriminel nuk është turp. Të mbetesh kriminel është turpi.