Thënie nga Maja Anxhelou

Jeta është krijuar për ta jetuar.