Thënie nga Maja Anxhelou

Suksesi është të pëlqeni veten, të pëlqeni atë që bëni, dhe ta pëlqeni ashtu si e bëni.