Thënie nga Maja Angelou

Pikëllimi është si kanceri, e ha mikpritësin, ndërsa zemërimi është si zjarri, pastron duke djegur.