Thënie nga Maja Angelou

Dhe unë vazhdoj të lind si dielli.