Thënie nga Kristofer Hitçens

Çka pohohet pa prova, mund të rrëzohet pa prova.