Thënie nga Konfuçi

Një qeverie shtypëse duhet t’ia kesh më shumë frikën se një tigri.