Thënie nga Kim Novak

Dhe unë kalova përmes shumë alternativave dhe ashtu përshkova shumë rrugë dhe gjëra, por nuk ka pse të bëhem tronditëse apo llafazane.