Thënie nga Kim Novak

Unë kam qenë gjithmonë e vetëdijshme.