Thënie nga Kim Novak

Unë u përpoq aq shumë me filma të tillë si Vertigo dhe Middle of the Night e të tjerë. Ndjeva se ata do të më tregojnë se kjo është vetëm një çështje kohe para se unë do të gjeni të drejtën për të arritur kontaktet me njerëzit.