Thënie nga John Updike

Kreativiteti është thjesht një emër plus për një aktivitet të rregullt. Çdo aktivitet bëhet kreativ kur vepruesi kujdeset për ta bërë atë të mirë, ose më të mirë.