Thënie nga John Updike

Ne kemi marrë kushineta tona, çdo ditë, nga të tjerët. Të jesh i arsyeshëm do të thotë, në një masë të madhe, të jesh i shoqërueshëm.