Thënie nga John Updike

Nga fëmijëria e këndej, ne të gjithë jemi spiunë; turpi nuk është ky, por që sekretet për t’u zbuluar janë kaq të vogla dhe të pakta.