Thënie nga John Updike

Çdo aktivitet kreativ kur bëhet vepruesi kujdeset për ta bërë atë si duhet ose sa më mirë.