Thënie nga John Updike

Një tregim është si një dhomë në muret e të cilit një numër i dyerve të rreme është pikturuar, ndërsa brenda tregimit, ne kemi në dukje shumë rrugëdalje, por kur autori na çon në një derë të veçantë, ne e dimë se ajo është e duhura, sepse ajo hapet.