Thënie nga Johan Krujf

Nganjëherë diçka ndodh përpara se të ndodhë diçka tjetër.