Thënie nga Itzhak Rabin

Në mes të luftimeve nuk ka vend për debat publik.