Thënie nga Hilë Mosi

Vëllezër qem’ e jemi, s’kemi për t’u ndarë, Bes e fe ne kemi kombin shqiptar!