Thënie nga Hanes Alfven

Nuk ka ndonjë arsye racionale të vëmë në dyshim faktin se gjithësia ka ekzistuar pafundësisht, për një kohë të pafundme. Vetëm miti përpiqet të thotë se si u bë gjithësia, qoftë 4 mijë, qoftë 20 miliardë vjet më parë.