Thënie nga Fridrih Niçe

Besim do të thotë të mos duash të mësosh çka është e vërtetë.