Thënie nga Franc Bekenbauer

Një gjysmë shekulli më parë, situata ishte krejt e ndryshme. Ekonomikisht ishim krejt të rrënuar. Dhe politikisht ishim ende të përjashtuar nga familja e kombeve. Në kohën tonë, sa iu përket këtyre, ne kemi baza krejt të ndryshme dhe shumë më të qëndruesh