Thënie nga Ezra Pound

Akti i ziles që kumbon është simbolika e të gjitha feve që bëjnë konvertime. Ajo nënkupton ndërhyrjen e pakuptimtë në qetësinë e njerëzve të tjerë.