Thënie nga Ezra Pound

Muzika fillon të atrofizohet kur largohet shumë nga vallet … poezia fillon të atrofizohet kur largohet shumë nga muzika.