Thënie nga Ezra Pound

Në qoftë se unë mund të besoj se Kuakerët e ndaluan muzikën, ngaqë muzika e kishës është tejet e keqe, unë duhet t’i shoh ata me miratim.