Thënie nga Ezra Pound

Në qoftë se letërsia e një kombi pëson rënire, ai komb dobësohet dhe kalbet.