Thënie nga Deng Xiaoping

Mbaj një kokë të ftohtë dhe një profil të ulët. Asnjëherë mos merr rol udhëheqës – por syno të bësh diçka të madhe.