Thënie nga Buda

Virtytet ashtu si Muzat përfytyrohen në grup gjithmonë. Një parim i mirë kurrë nuk gjen vend i vetmuar në një zemër.