Thënie nga Buda

Këmba e ndien veten se është këmbë vetëm kur prek tokën.