Thënie nga Bill Gates

Konsumatorët tuaj më të pa kënaqur janë burimi më i madh i të mësuarit.