Thënie nga Bill Gates

Suksesi është mësues morravec. I josh njerëzit e mençur të mendojnë se s’mund të humbin.