Thënie nga Bill Gates

Në Microsoft ka shumë ide brilante, por puna është se të gjitha vien nga lartë. Frikësohem se kjo nuk është aq në rregull.