Thënie nga Bill Gates

Microsoft nuk është për babëzi. Është për inovacion dhe paanësi.