Thënie nga Bill Gates

Fëmijët janë pjesë e madhe e orarit tim.