Thënie nga Bill Gates

Njerëzit kudo e duam Windows-in.