Thënie nga Artur Klark

Një nga tragjeditë e mëdha të njerëzimit është uzurpimi i moralit nga feja.