Thënie nga Arbën Xhaferi

Çdo popull që çlirohet nga një okupim duhet t’i kushtojë rëndësi të madhe restaurimit të identitetit të vërtetë kombëtar, si dhe të marrë masa për pastrim të softuerit prej ndikimeve të huaja.