Thënie nga Albert Einstein

Ne mund të kuptojmë thuajse gjithçka, por nuk mund të e kuptojmë se si mund të kuptojmë.