Thënie nga Adolf Hitler

Nuk do të mund ta shmangim dhe për shumë kohë problemin fetar. Nëse ndokush mendon se është thelbësore që shoqëria njerëzore të ngrihet mbi themele gënjeshtrash, atëherë, sipas mendimit tim, kjo shoqëri nuk ia vlen të ruhet.