Thënie nga Adolf Hitler

Katastrofa për ne është që jemi lidhur pas një feje që rebelohet kundër çdo gëzimi të shqisave. Në lidhje me këtë, hipokrizia e protestantëve është edhe më e keqe se e katolikëve.