Thënie nga Adolf Hitler

A ka ndonjë fe të vetme që mund të ekzistojë pa dogmën? Jo, sepse në atë rast do t’i përkiste rangut të shkencës. Shkenca nuk mund të shpjegojë pse sendet në natyrë janë ato që janë – dhe pikërisht aty turret feja me qetësuesit e saj.