Thënie nga Adolf Hitler

Gjithësia, me elementet e saj materiale, ka të njëjtën përbërje qoftë nëse flasim për Tokën, Diellin apo cilindo planet tjetër. Është e pamundur të thuash sot se jeta organike ekziston vetëm në planetin tonë.