Thënie nga Adolf Hitler

Certifikatë vobektësie mendore është për kristianizmin fakti se shkatërroi bibliotekat e botës së lashtë! Dhe bolshevizmi bën të njëjtën gjë, që besimtarët të mos të dinë se ç’bëhet në pjesën tjetër të botës.