Thënie humoristike

Kurseni ujin. Lahuni bashkë me një shoqe/shok njëkohësisht.