Thënie humoristike

Rekomandohet qëndrim pozitiv: do të dështoj…