Thënie dashurie

Jetoj si në parajsë, në një botë krejt tjetër, nuk di se ç’bëj, nuk di nga shkoj.