Thënie dashurie

Dhimbje e madhe për mua do të ishte t’i harroj ditët më të lumtura të jetës sime.